Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2009

Το πρόβλημα των προσφύγων

Διαβάζω στον ιστότοπο της ΔΡΑΣΗΣ
Με το υπ’ αριθ. 09/32/17 Ιουλίου 2009, η Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες καταγγέλλει ότι οι θεσµικές αλλαγές που υιοθετήθηκαν µε το Π.Δ. 81/2009 δεν εξασφαλίζουν επαρκώς µια δίκαιη και αποτελεσµατική διαδικασία αναγνώρισης του καθεστώτος του πρόσφυγα στην Ελλάδα σύµφωνα µε τη διεθνή και ευρωπαϊκή νοµοθεσία. Κατόπιν τούτου, ανακοινώνει ότι αποχωρεί τόσο από τις Γνωµοδοτικές Επιτροπές Προσφύγων για την εξέταση των αιτηµάτων ασύλου σε πρώτο βαθµό, όσο και από τις γνωµοδοτικές επιτροπές για την εξέταση των περίπου
30.000 προσφυγών που εκκρεµούν σε δεύτερο βαθµό.
Μετά την αποχώρηση του ΟΗΕ, αναµένονται νέες καταδίκες της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το Συµβούλιο της Ευρώπης. Πάνω από όλα όµως καταγράφεται για άλλη µια φορά πώς η, διαλυµένη από την κοµµατική υστεροβουλία και αδιαφορία, Ελληνική δηµόσια διοίκηση, καταλήγει να είναι ένας απάνθρωπος µηχανισµός που στην περίπτωση αυτή δείχνει το χειρότερο πρόσωπό της Ελληνικής κοινωνίας στους πρόσφυγες που θα έρθουν σε επαφή µε τη χώρα µας.
Αν τα πράγματα έχουν έτσι και δεν έχω λόγους για το αντίθετο,η χώρα γίνεται για μια ακόμη φορά ρεζίλι ή καλύτερα ρεζίλι των σκυλιών που λέει και ο λαός μας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου