Πέμπτη 7 Ιουλίου 2011

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΑΠΟ ΚΕΡΙ: Άλτρος κάβος κονταρέμους ή κατασκευή του διπλού στο εργαστήριο του συγγραφέα: « ο Πανταρώτας» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη.

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΑΠΟ ΚΕΡΙ: Άλτρος κάβος κονταρέμους ή κατασκευή του διπλού στο εργαστήριο του συγγραφέα: « ο Πανταρώτας» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη.

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΑΠΟ ΚΕΡΙ: Όπου το καυκίον της χελώνης παραβάλλεται με το φόρεμα(κολόβιον) της γυναικός και το χάσκον στόμα της πολυλογίας γίνεται φρέαρ, βάραθρον και πύλη της κολάσεως στον Παπαδιαμάντη…

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΑΠΟ ΚΕΡΙ: Όπου το καυκίον της χελώνης παραβάλλεται με το φόρεμα(κολόβιον) της γυναικός και το χάσκον στόμα της πολυλογίας γίνεται φρέαρ, βάραθρον και πύλη της κολάσεως στον Παπαδιαμάντη…