Σάββατο, 17 Μαΐου 2008

Σκίτσα από τον διεθνή χώρο


Του Plantu από το "Βήμα των ιδεών"

1 σχόλιο: