Τετάρτη, 4 Απριλίου 2007

Cranberry και ουρολοιμώξεις

Με άρθρο μας (Ειρήνη Σκούρα και Νεάρχος Γαλανάκης) που πρόκειται να δημοσιευθεί στο έγκυρο ιατρικό περιοδικό Ιατρική εξετάζεται η αποτελεσματικότητα των προϊόντων Cranberry στην πρόληψη των λοιμώξεων του ουροποιητικού

Το cranberry (vaccinium macrocarpon) ή μακροκάρπιο στα Ελληνικά κατείχε σημαντική θέση στην παραδοσιακή ιατρικήτων γηγενών της Βορείου Αμερικής. Η κύρια θεραπευτική του εφαρμογή αφορούσε τις λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος. Ο προτεινόμενος αντιβακτηριακός μηχανισμός δράσης φαίνεται να είναι η ανάσχεση της βακτηριακής προσκόλλησης στην μεμβράνη των κυττάρων του ξενιστή. Οι προανθοκυανιδίνες, συστατικό που βρίσκεται αποκλειστικά στα cranberries, αναστέλλουν τις προσκολλητίνες (p-fibriated adhesions) ορισμένων οροτύπων του Ε. coli καθώς και άλλων βακτηριδίων. Συστηματικές ανασκοπήσεις κατέδειξαν ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για την τεκμηριωμένη εφαρμογή του στη θεραπεία των λοιμώξεων του ουροποιητικού. Υπάρχουν, ωστόσο, τεκμηριωμένες μελέτες σχετικά με την αποτελεσματικότητα του ‘cranberry’ στην πρόληψη των ουρολοιμώξεων σε συγκεκριμένες ομάδες ασθενών (σεξουαλικά ενεργείς γυναίκες με ιστορικό υποτροπιαζουσών ουρολοιμώξεων). Η αποτελεσματικότητά του στην πρόληψη των λοιμώξεων του ουροποιητικού σε παιδιά και υπερήλικες δεν είναι ξεκάθαρη. Τα συμπεράσματα των κλινικών μελετών υστερούν αξιοπιστίας γιατί στερούνται τυποποίησης της χρησιμοποιούμενης δοσολογίας και μορφής του cranberry. Έχουν δημοσιευθεί σποραδικές περιπτώσεις αλληλεπίδρασης με τα κουμαρινικά παράγωγα, ως εκ τούτου θα πρέπει να αποφεύγεται η συνταγογράφησή του σε ασθενείς που λαμβάνουν ανταγωνιστές βιταμίνης Κ. Συμπερασματικά το cranberry μπορεί να αποτελεσει καλή εναλλακτική λύση στην πρόληψη των λοιμώξεων του ουροποιητικού. Μέχρι της δημοσιεύσεως όποιος συνάδελφος θα ήθελε τον βιβλιογραφικό κατάλογο μπορεί να μας τον ζητήσει .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου